Persondatapolitik


Ingen personlige oplysninger, der registreres i Pharmakons e-butik, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.
Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for relevante medarbejdere på Pharmakon.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket. Dine betalingsoplysninger gemmes ikke.

Under et køb beder vi om navn, adresse og e-mail og evt. virksomhedsoplysninger (hvis arbejdsgiver betaler). Disse informationer bruges til behandling af ordren.

Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form, og gemmes i 2 år, jf. bogføringsloven.
Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke i Pharmakons e-butik.

Oplysningerne bruges også til at oprette brugerens adgang til e-læring. Her opbevares personoplysninger, så længe brugeren har adgang til e-læringen.


Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP-adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning.


Som registreret i Pharmakons e-butik har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
 

Det får du ved at kontakte Lotte Fonnesbæk, tlf. tlf. 48 20 63 00, lf@pharmakon.dk. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.
Den dataansvarlige er Lotte Fonnesbæk, Pharmakon a/s, Milnersvej 42, 3400 Hillerød, email: lf@pharmakon.dk.